۱۳۹۴/۰۶/۲۵

درج نماد شرکت مهندسی مرات پولاد در سامانه پس از معاملات

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت مهندسی مرات پولاد با نماد "ذتپولا"در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت مهندسی مرات پولاد با نماد "ذتپولا"در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات ،این شرکت مهندسی  به عنوان صد و هشتاد و هفتمین شرکت در صنعت خدمات فنی و مهندسی و  وابسته به مجموعه تکادو در بازار معاملات توافقی پایه فرابورس درج شده است.

در این راستای فعالیتهای  این شرکت می توان به : طراحی ، مهندسی ، تکنولوژی ساخت وتولید ، ریختگری ، مدل سازی ، ماشینکاری ، عملیات حرارتی ، آهنگری ، اسکلت فلزی ، مونتاژ و نصب و را ه اندازی ، تعمیر و نگهداری ، بازسازی صنایع و مدیریت پروژه های مختلف بخصوص در بخش صنایع سنگین اشاره کرد.

این شرکت فعال در ساخت قطعات ، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی با 243 نیروی انسانی ، دارای سرمایه اسمی بیش از 12.5 میلیارد تومانی و سال مالی 29 اسفند در اصفهان مستقر است. سهامداران بیش از 5 درصدی آن شامل آتیه تکادو، آزمون احیا و تکادو هستند.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شرکت مهندسی مرات پولادبا نماد "ذتپولا"در سامانه جدید پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه اولیه سهام این شرکت در بازار دوم فرابورس مهیا شود.