۱۳۹۶/۰۸/۱۰

درج نماد لیزینگ پارسیان در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت لیزینگ پارسیان در سامانه پس از معاملات خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت لیزینگ پارسیان در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت لیزینگ پارسیان با نماد «ولپارس» اواسط مهرماه امسال در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

این شرکت به ‌عنوان پانصد و هفدهمین شرکت پذیرفته‌ شده در ﺑﺨﺶ "واسطه‌گری­ های مالی به‌جز تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی"، ﮔﺮوه "سایر واسطه‌گری­ های مالی" و ﻃﺒﻘﻪ "اجاره­ داری مالی" با کد صنعت «6591» و نماد "ولپارس، valepars" در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

در همین رابطه، سمات، شرکت لیزینگ پارسیان را با نماد "ولپارس"در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه اولیه آن فراهم شود.