۱۳۹۴/۰۶/۲۴

تعداد استفاده کنندگان از اوراق تسهیلات مسکن از مرز ۹۵۰ هزار نفر گذشت

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: با ورود بیش از ۲۶ هزار نفر به فرایند معاملات اوراق تسهیلات مسکن، تعداد استفاده کنندگان از این اوراق از مرز ۹۵۰ هزار نفر گذشت.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: با ورود بیش از 26 هزار نفر به فرایند معاملات اوراق تسهیلات مسکن، تعداد استفاده کنندگان از این اوراق از مرز 950 هزار نفر گذشت.

به گزارش روابط عمومی سمات، در معاملات ماه گذشته فرابورس 26 هزار و 300 نفر با خرید یک میلیون و 25 هزار اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، وارد فرایند خرید مسکن شدند تا تعداد استفاده کنندگان از این اوراق به رقم 952 هزار و 907 نفر برسد.

بر اساس این گزارش، با صدور 39 هزار و 359 کد سهامدار جدید در ماه گذشته، جمعیت سهامداران بازار سرمایه به رقم هشت میلیون و 181 هزار نفر رسید.

همچنین در معاملات مردادماه امسال، 170 هزار و 823 کد حداقل یک خرید یا یک فروش ( 68 هزار و 185 کد حداقل یک خرید و 102 هزار و 638 کد حداقل یک فروش) را در بازار انجام دادند.

در گزارش مدیریت ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی آمده است: کل روزهای معاملاتی مردادماه گذشته 20 روز بود که کل معاملات کدها به رقم 931 هزار و 273 رسید.

معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از20 اوراق در این شرکت معامله می شود.

سقف پرداخت تسهیلات خرید و تعمیرات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مبلغ450 میلیون ریال است که مدت بازپرداخت تسهیلات 12 سال تعیین شده است.

نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن حداکثر 16 درصد ( تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای ) است که متقاضیان استفاده از این اوراق می توانند به شرکت های کارگزاری عضو فرابورس و یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند.

شورای پول و اعتبار اوایل خردادماه گذشته سقف دریافت وام خرید مسکن را افزایش داد، اما شرکت فرابورس ایران اعلام کرد این مصوبه مربوط به دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بوده و در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق متقاضیان مسکن به پس‌انداز به تصویب رسیده است و ارتباطی با اوراق تسهیلات مسکن ندارد.