۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۳۸ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF / فعالیت ۲ صندوق جدید در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از 38 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله درشهریورماه امسال به رقم 38 هزارو 594 میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 28 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق های جسورانه فناوري آرماني و يكم آرمان آتي  فعالیت خود را در شهریور ماه آغاز کردند که این امر باعث شده است ارزش این صندوق ها در بازار سرمایه افزایش چشمگیری یابد.

براساس این گزارش ،صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 8،835میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله  صندوق آرمان آتی  کوثر6،939 میلیارد ریال، صندوق پایدارسپهر  با 5،047 میلیارد ریال، امین یکم 2،034 میلیارد ریال، صندوق سپهر اندیشه نوین با 1،548 میلیارد ریال و صندوق توسعه اندوخته آینده با 1،229میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.