۱۳۹۶/۰۷/۱۵

دکتر محسنی: دستورالعمل صندوق تضمین تسویه اصلاح می شود

مدیرعامل سمات یکی از راهکارهای پوشش ریسک اعتباری را بحث صندوق تضمین تسویه دانست و گفت: این شرکت پیشنهاد اصلاحاتی در دستورالعمل این صندوق را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه داده است.

 مدیرعامل سمات یکی از راهکارهای پوشش ریسک اعتباری را بحث صندوق تضمین تسویه دانست و گفت: سمات پیشنهاد اصلاحاتی در دستورالعمل مزبور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه داده است.

به گزارش روابط عمومی سمات به نقل از ایستانیوز ، دکتر محمدرضا محسنی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و عزمی که در این زمینه در دولت وجود دارد، افزود: ساماندهی نرخ های سود بانکی نشان می دهد که بانک مرکزی در تحقق سامان بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی مصمم است. 

 مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به نقش بازار سرمایه در داد و ستدهای اوراق بدهی اشاره و با تاکید بر اینکه تمامی اوراق باید در این بازار معامله شود، تصریح کرد: در بودجه دولت به منظور تامین مالی انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان صکوک دولتی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده و در این زمینه تمامی اوراق سخاب از طریق بازار سرمایه عرضه می شود که تاکنون حدود ۷ اوراق سخاب عرضه شده است.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق صکوک ارزی از طریق بازار سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای تامین مالی ارزی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه بین المللی سازی بازار سرمایه در دستور کار است،  اولین اولویت سمات افزایش سطح زیرساخت ها، رویه ها و فرآیندها برای ایجاد و توسعه تعاملات بین المللی است.

 دکتر محسنی گفت: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی این پیام را می دهد که زمینه هدایت بخشی از پس اندازهای مردم به سمت بازار سرمایه فراهم شود. در عین حال با انضباط بخشیدن به بازار پول بخشی از نقدینگی می تواند وارد بازار سرمایه شود.

مدیرعامل سمات، رونق بخشی به بازار بدهی در کنار بازار سهام و آزادسازی سهام عدالت را باعث تقویت بازار سرمایه دانست و یکی از رسالت‌های اصلی سازمان بورس را حفظ حقوق عموم سرمایه گذاران و به ویژه سرمایه گذاران خرد عنوان کرد و افزود:‌ بر این اساس ارکان بازار سرمایه خود را متعهد می دانند که در جهت شفافیت و کارآیی بیشتر بازار اطلاعات مقتضی را به درستی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.   

وی ادامه داد: تلاش تمامی ارکان بازار سرمایه در این است که سرمایه گذاران بر اساس اطلاعات صحیح و شفاف تصمیم گیری کنند.

دکتر محسنی یکی از چالش های پیش روی بازار سرمایه را مواجهه با ریسک های مختلف دانست و گفت:‌ لازم است که افشای اطلاعات توسط ناشران در کوتاهترین زمان ممکن و با سرعت و دقت لازم انجام شود تا از توقف طولانی مدت نمادها جلوگیری شود.

 وی یکی از راهکارهای پوشش ریسک اعتباری را بحث صندوق تضمین تسویه دانست و عنوان کرد: سمات پیشنهاد اصلاحاتی در دستورالعمل مزبور را به سازمان بورس ارائه داده که در صورت تصویب می توان شاهد بهبود کارآیی این روش بود. 

 مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه پیاده سازی فرآیندهای استاندارد برای حل چالش های پیش روی بازار سرمایه و بهبود رویه ها و فرآیندها را الزامی عنوان و بیان کرد:‌ کارگزاران بورسی نیز در زمینه ریسک اعتباری باید در حد توان مالی و کفایت سرمایه اقدام کنند که با اجرای طرح حد اعتباری با همکاری سازمان بورس می توان به بهبود وضعیت اعتباری بازار امیدوار بود.