۱۳۹۶/۰۷/۰۳

درج نماد شرکت ترانسفوماتور توزیع زنگان در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت ترانسفوماتور توزیع زنگان درسامانه پس از معاملات خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت ترانسفوماتور توزیع زنگان درسامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت 50 میلیارد تومانی ترانسفور ماتور توزیع زنگان مهر سال گذشته در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شده بود و به زودی 10 در صد سهام آن در بورس عرضه می شود.

براساس این گزارش، این شرکت به عنوان پانصد و یکمین شرکت بورسی در بخش «31- ساخت ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، گروه و طبقه‌ «ساخت موتورهای برقی، ژنراتور و موتورهای برقی درج شده است.

این شرکت با سال مالی 30 آذر و سرمایه اسمی 50 میلیارد تومانی، سود هر سهم سال مالی جاری را 330 ریال پیش بینی کرده و در عملکرد منتهی به 31 تیر، 101 ریال معادل 31 درصد از سود را پوشش داده است.

"برانسفو" از سال 85 در زنجان با ظرفیت 45 هزار انواع ترانسفورماتور توزیع تاسیس شده و دارای 686 نیروی انسانی است. مشاور پذیرش و کارگزار کننده این شرکت هم کارگزاری آراد ایرانیان است که برنامه عرضه اولیه 50 میلیون سهم را اجرا خواهد کرد.

 در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی شرکت ترانسفوماتور توزیع زنگان را با نماد "برانسفو "در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه اولیه این شرکت فراهم شود.