۱۳۹۶/۰۶/۱۹

درج نماد شرکت تولیدی چدن سازان در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت تولیدی چدن سازان در سامانه پس از معاملات خبر داد

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت تولیدی چدن سازان در سامانه پس از معاملات خبر داد

به گزارش روابط عمومی سمات، تعداد 56 میلیون سهم معادل 7 درصد از سهام شرکت تولیدی چدن سازان به عنوان پانصدودوازدهمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش 'ساخت محصولات فلزی' گروه و طبقه 'سایر محصولات فلزی ساخته شده' در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد ' چدن' به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

شرکت تولیدی چدن سازان در سال 1361 با هدف تولید قطعات ریختگری و با ظرفیت ذوب سالانه 35000تن  در شهرک صنعتی جی در شهر اصفهان تاسیس شد

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شرکت تولیدی چدن سازان را در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه اولیه این شرکت فراهم شود.