۱۳۹۶/۰۶/۰۸

آشنایی کارگزاران با ویژگی های سامانه کارا

کارگاه آموزشی آشنایی درگاه الکترونیکی کارگزاران (کارا) با حضور نمایندگان شرکت های کارگزاری در محل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنایی درگاه الکترونیکی کارگزاران (کارا) با حضور نمایندگان شرکت های کارگزاری در محل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیر فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی در این کارگاه آموزشی گفت: این شرکت در راستای تجمیع و تسهیل ارائه خدمات به کارگزاران، درگاه الکترونیکی کارا را راه اندازی کرده است تا این شرکت ها کلیه خدمات خود را از یک نقطه دریافت کنند.

مهندس علی حسنی با بیان اینکه درگاه الکترونیکی کارا مجهز به گواهی دیجیتال بازار سرمایه است، اظهار داشت: این امر باعث می شود تا صحت تبادل اطلاعات میان شرکت سپرده گذاری و کارگزاران با اعتبار و اطمینان بیشتری انجام و برخی مکاتبات حذف شود.

وی افزایش مدیریت کنترل داخلی کارگزاران، کاهش هزینه عملیاتی در کارگزاری ها و افزایش خدمات به سرمایه گذاران را از مهم ترین مزیت ها و ویژگی های سامانه کارا اعلام کرد.

مدیر فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی تغییر کارگزار ناظر، ثبت درخواست صدور کد سهامدار حقوقی، ثبت وکالتنامه ها، استعلام ثبت احوال، استعلام کد سهامدار حقوقی از شناسه ملی، جمع آوری اطلاعات بانک سهامداران برای فرایند توزیع سود، گزارش صندوق تضمین تسویه و ارسال هشدار را از مهم ترین سرویس های درگاه الکترونیکی کارا اعلام کرد.

همچنین مژگان صفری مقدم کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی در این جلسه، گزارش جامعی از نحوه بکارگیری درگاه الکترونیکی کارگزاران را برای حاضران ارائه کرد.

در این کارگاه آموزشی که در محل سالن کنفرانس شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد، 160 نفر از 106 شرکت کارگزاری حضور داشتند.