۱۳۹۴/۰۶/۱۷

بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال ارزش تسویه معاملات در مرداد ماه

مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای سمات مجموع ارزش معاملات سهام در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق صکوک و واحدهای صندوق های قابل معامله در مرداد ماه را ۴۳,۸۶۳ میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) مجموع ارزش معاملات سهام در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق صکوک و واحدهای صندوق های قابل معامله در بورس و فرابورس در مرداد ماه را 43,863 میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، محسن خدابحش با بیان مطلب فوق افزود : ارزش تسویه معاملات نیز در ماه گذشته 13,711 میلیارد ریال بود.

وی ارزش معاملات بازار فیزیکی و بازار برق بورس انرژی را به ترتیب 1,050 میلیارد ریال (ناشی از معامله 90 هزار تن کالا) و 281 میلیارد ریال (ناشی از معامله 608 هزار مگاوات ساعت برق) اعلام کرد و گفت: ارزش تسویه معاملات این دو بازار در مرداد ماه گذشته در مجموع 1,239 میلیارد ریال بود.

مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای سمات اظهار داشت : این مدیریت در مرداد ماه گذشته از مجموع معاملات صورت گرفته در شرکت بورس تهران و فرابورس ایران، تعداد 13,748 میلیون سهم، 12 میلیون و 707 هزار اوراق صکوک، 12 میلیون و 118 هزار واحد از صندوق های قابل معامله در سهام، 3 میلیون و 647 هزار واحد صندوق های سرمایه گذاری مختلط، 75 میلیون و 478 هزار واحد صندوق های سرمایه گذاری اوراق با درآمد ثابت و 52 هزار واحد صندوق های زمین و ساختمان را تسویه کرد.

وی ادامه داد : در بورس انرژی نیز یک میلیون و 396 هزار اوراق سلف در مرداد ماه معامله شد که مدیریت تسویه وجوه معلات اوراق بهادار و بورس کالای سمات، عملیات مربوط به تسویه آنها را انجام داد. در این ماه همچنین از معاملات صورت گرفته سهام در بورس تهران و فرابورس ایران در مجموع 147 میلیارد ریال مالیات اخذ شد.

نمودار ذیل نسبت هر گروه اوراق بهادار از مجموع ارزش کل معاملات صورت گرفته در مرداد ماه 1394 را به تفکیک نشان می دهد.