۱۳۹۴/۰۳/۱۱

آغاز همکاری با بازار سرمایه شبه قاره هند

در حاشیه اجلاس شرکت های سپرده گذاری دنیا (WFC) که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به میزبانی شرکت سپرده گذاری مکزیک در شهر مکزیک برگزار شد تفاهم نامه همکاری بین شرکت سمات و شرکت سپرده گذاری هند (NSDL) گردید.

در حاشیه  اجلاس شرکت های سپرده گذاری دنیا (WFC) که  در  اردیبهشت ماه 1394 به میزبانی شرکت سپرده گذاری مکزیک در شهر مکزیک برگزار شد تفاهم نامه همکاری بین شرکت سمات و شرکت سپرده گذاری ملی هند (NSDL) به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های سپرده گذاری دنیا منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، حامد سلطانی نژاد، مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در خصوص این تفاهم نامه توضیح داد: در حاشیه اجلاس بین المللی شرکت های سپرده گذاری که هر 2 سال یکبار برگزار می گردد، تفاهم نامه همکاری مابین شرکت سپرده گذاری هند که کار تسویه و پایاپای بازار این کشور را بر عهده دارد و شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران  منعقد شد.

لازم به توضیح است که شرکت ملی سپرده گذاری اوراق بهادار هند (NSDL)،حفظ و نگهداری بیش از 85 درصد اوراق بهادار هند را بصورت غیرکاغذی بر عهده دارد و یکی از بزرگترین شرکت های سپرده گذاری در دنیا به لحاظ تعداد ناشرین پذیرفته شده می باشد. شرکت NSDL  به بیش از 13.7 میلیون سرمایه گذار از شهرهای مختلف در سراسر هند خدمات ارائه می کند. انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دو کشورکه هر دو عضو )ACG فدراسیون بورس های اسیا- اقیانوسیه )هستند افق های روشنی را برای همکاری هر چه بیشتر بین دو کشور ترسیم کرده است. 

 بر اساس این تفاهم نامه مقرر گردید که طرفین در حوزه تبادل تجربیات و تبادل اطلاعات درزمینه تسویه و پایاپای در سطح مدیران و کارشناسان با هم تعامل داشته باشند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران با اشاره به تفاهم نامه ایران و هند تصریح کرد: تفاهم شد که روش های مختلف توسعه بازار های مالی و همچنین افزایش سرمایه گذاری خارجی بررسی شده و چند کارگروه تخصصی از سوی هر دو شرکت تشکیل شود که در این حوزه همکاری نمایند.

با توجه به رشد چشم گیر فن آوری اطلاعات در حوزه مالی در دو بازار سرمایه هند و ایران ،سلطانی نژاد تاکید کرد: باید از تجربه این کشور استفاده کرده و به تناسب بازار سرمایه بتوانیم تجربه های خود را در اختیار آنها قرار دهیم.