۱۳۹۶/۰۶/۰۵

پرداخت بیش از ۵۸۰۶ میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا شرکت سپرده گذاري مرکزي از پرداخت بیش از ۵۸۰۶ میلیارد ریال سود انواع اوراق درشهریور ماه جاری خبر داد.

سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالاشرکت سپرده گذاري مرکزي از پرداخت بیش از 5806 میلیارد ریال سود انواع اوراق درشهریور ماه جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، هادی علی پور با بیان مطلب فوق افزود : بیش از 5806 میلیارد و 315 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های سایپا، هواپیمایی ماهان ،خدمات ارتباطی رایتل،دانا پتروریگ کیش، وزارت علوم،وزارت امور اقتصاد و دارایی و شرکت فولاد کاوه جنوب کیش درشهریورماه جاری است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

علی پور ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، لیزینگ رایان سایپا ،ملی نفت ایران و شهرداری های شیراز،اصفهان، تهران و مشهد اواخر ماه جاری به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق استصناع شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و  گواهی سپرده عام پارسیان و بانک رفاه در شهریور ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حدود 80 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع) دربازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت : سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.