۱۳۹۶/۰۵/۱۵

صدور ۳۶ هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته ۳۶ هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم ۹ میلیون و ۴۵۸ هزار کد برسد.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: تعداد 36 هزار کد جدید سهامداری در تیرماه امسال در بازار سرمایه صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، فریبا اخوان افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته 36 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم 9 میلیون و 458 هزار کد برسد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 4 میلیون و 850 هزار مرد و 2 میلیون و 289 هزار زن در بازار سرمایه کد سهامداری دریافت کرده اند، علاوه بر اینکه بیش از 53 هزار کد حقوقی و 878 کد سهامدار خارجی نیز صادر شده است.

اخوان از صدور 10 کد سهامدار خارجی جدید در ماه گذشته خبر داد، افزود: 4 سهامدار حقیقی از کشورهای امارات و افغانستان (3 نفر) و 6 سرمایه گذار حقوقی خارجی از کشورهای گرجستان، ترکیه و ارمنستان و امارات (هرکدام 2 شرکت) تیرماه کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کردند.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت: حدود 22 نفر در ماه گذشته با خرید اوراق تسهیلات حق مسکن وارد فرآیند دریافت این تسهیلات شدند.

اخوان در خصوص سهامداران فعال بازار سرمایه در تیر 96 گفت: حدود 202 هزار کد حداقل یک تا 10 معامله (خرید یا فروش)، 19 هزار کد بین 11 تا 20 معامله و 25 هزار کد نیز بیش از 20 معامله را در ماه گذشته انجام دادند.