۱۳۹۶/۰۵/۰۸

تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه صکوک

مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه بر لزوم فرهنگ سازی و آموزش در حوزه صکوک تاکید کرد

مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه بر لزوم فرهنگ سازی و آموزش در حوزه صکوک تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، غلامرضا ابوترابی با اشاره به نبود شاخت کافی نسبت به ابزارهای تامین مالی اسلامی (صکوک) خواستار افزایش فرهنگ سازی و آموزش در این حوزه شد.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌‌های بزرگ آشنایی کافی با ابزارهای تامین مالی اسلامی، ارکان و فرآیند انتشار صکوک ندارند؛ از این رو شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، با توجه به پتانسیل‌های موجود خود می‌تواند نقش بسزایی را در این حوزه ایفا کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اظهار داشت: کاهش هزینه‌ها و زمان تامین مالی از طریق صکوک دو چالش مهم پیش روی انتشار این اوراق است که رسیدگی به آن‌ها در اولویت برنامه‌های این شرکت قرار دارد.

ابوترابی رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار اواخر ماه گذشته مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه شد.