۱۳۹۶/۰۴/۳۱

پرداخت بیش از ۶۰۴۳ میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا شرکت سپرده گذاري مرکزي از پرداخت بیش از ۶۰۴۳ میلیارد ریال سود انواع اوراق درمرداد ماه خبر داد.

سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا شرکت سپرده گذاري مرکزي از پرداخت بیش از 6043 میلیارد ریال سود انواع اوراق درمرداد ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، هادی علی پور با بیان مطلب فوق افزود : بیش از 6043 میلیارد و 631 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه آینده به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار، رایتل، آموزش و پرورش، قائد بصیر و کاشی و سنگ پرسپولیس یزد درمرداد ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

علی پور ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، سیمان کردستان، لیزینگ رایان سایپا ،سیمان کردستان،توسعه خاورمیانه و شهرداری های شیراز، تهران، سبزوار ، مشهد و کرج اواخر ماه آینده به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق گواهی سپرده بانک رفاه وبانک پارسیان و اوراق مرابحه وزارت تعاون در مرداد ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حدود بیش از  80 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع) دربازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت : سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.