۱۳۹۶/۰۴/۲۸

درج نماد شرکت تولید و صادرات ریشمک در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت تولید و صادرات ریشمک سامانه پس از معاملات خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت تولید و صادرات ریشمک سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت تولید و صادرات ریشمک با سرمایه ۱۱.۴ میلیارد تومانی و برنامه افزایش سرمایه ۱۶۱ درصدی از دو محل جذاب در بازار دوم معاملات فرابورس، درج و در نوبت عرضه اولیه ایستاد.

این شرکت جدید که با پلاک 88 بازار دوم معاملات فرابورس و نماد "دریشمک" در گروه مواد و محصولات دارویی و زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی، حاضر خواهد بود از سال 1348 در زمینه تولید پودر و عصاره شیرین بیان از ریشه گیاه شیرین بیان در شیراز ( بعد از انتقال از تهران به شیراز در سال 1350 ) فعال بوده و در حال انتقال کارخانه به شهرستان سپیدان (با پیشرفت 52 درصدی تا سال گذشته ) است تا قادر به افزایش تولید از 1.6 به 3 هزار تن باشد.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شرکت تولید و صادرات ریشمک را در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه اولیه این شرکت فراهم شود.