۱۳۹۴/۰۶/۱۴

برای نخستین بار از سوی سمات؛ آمار سهامداران فعال بازار سرمایه ایران اعلام شد

معاملات سهامداران بازار سرمایه از سال ۹۰ رشد چشمگیری به خود گرفت به طوریکه در این سال، ۲۵۱ هزار و ۱۰۲ کد بین یک تا ۵۰ معامله و ۴۸۱۵ کد بیش از ۲۰۰ معامله را انجام دادند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، برای نخستین بار آمار سهامداران فعال بازار سرمایه ایران را در طول 10 سال اخیر اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیریت ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی وضعیت معامله گران فعال بازار سرمایه را در چهار گروه مجزا تفکیک و آمار آنها را از سال 84 منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در سال 84، 183 هزار و 256 نفر بین یک تا 50 معامله را انجام دادند و تنها 1230 نفر 10 سال قبل بیش از 200 معامله را در بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رساندند.

معاملات سهامداران به طور میانگین در سال های 85 تا 89 روند کاهشی به خود گرفت و تعداد سهامدارانی که بین یک تا 50 معامله را در طول سال انجام دادند به ترتیب 141 هزار و 836 کد در سال 85، 108 هزار و 597 کد در سال 86، 89 هزار و 322 کد در سال 87، 90 هزار و 148 کد در سال 88 و 147 هزار و 915 کد در سال 89 بود.

در عین حال، معاملات سهامداران بازار سرمایه از سال 90 رشد چشمگیری به خود گرفت به طوریکه در این سال، 251 هزار و 102 کد بین یک تا 50 معامله، 7682 کد بین 51 تا 100 معامله، 4980 کد بین 101 تا 200 معامله و 4815 کد بیش از 200 معامله را انجام دادند.

بر اساس این گزارش، رکورد معامله گران فعال بازار سرمایه در سال 92 شکسته شد به طوریکه در آن سال 18 هزار و 672 کد بیش از 200 معامله را انجام داد و بیش از 416 هزار کد نیز بین یک تا 50 معامله در بورس ها به ثبت رساندند.

در معاملات سال گذشته نیز، 511 هزار و 128 کد بین یک تا 50 معامله، 20 هزار و 865 کد بین 51 تا 100 معامله، 13 هزار و 496 کد بین 101 تا 200 معامله و  15 هزار و 352 کد نیز بیش از 200 معامله در سامانه پس از معاملات به ثبت رسیده است.

همچنین در معاملات مردادماه امسال، 170 هزار و 823 کد حداقل یک خرید یا فروش ( 68 هزار و 185 کد حداقل یک خرید و 102 هزار و 638 کد حداقل یک فروش) را در بازار انجام دادند.

در گزارش مدیریت ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی آمده است : کل روزهای معاملاتی مردادماه گذشته 20 روز بود که کل معاملات کدها به رقم 931 هزار و 273 رسید.