۱۳۹۶/۰۴/۲۴

افزایش بیش از ۲ برابری پرداخت انواع سود به سرمایه گذاران

معاونت عملیات شرکت سپرده گذاري مرکزي از افزایش بیش از ۲ برابری پرداخت انواع سود به سرمایه گذاران در هفته گذشته خبر داد.

معاونت عملیات شرکت سپرده گذاري مرکزي  از افزایش بیش از 2 برابری پرداخت انواع سود به سرمایه گذاران در هفته گذشته خبر داد.

معاونت عملیات شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از 974 میلیارد و 353میلیون ریال انواع سود به 2436سرمایه گذار پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، معاونت عملیات  شرکت سپرده گذاری مرکزی همچنین درهفته گذشته، تعداد 71مورد اصلاح مشخصات و تعداد 5وکالت نامه را تایید کرد.

بر اساس این گزارش، در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد 6900 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 23 تیر بیش از 375 هزار برگه اوراق بود.

معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

براساس بخشنامه بانك مسكن، نرخ سود تسهيلات خريد خانه، فروش اقساطي و جعاله تعمير مسكن از 18.5به 17.5 درصد كاهش يافته و مدت زمان باز پرداخت تعيين شده است.

سقف فردي تسهيلات خريد از محل گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در تهران ۶۰۰ میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطقه شهری ۴۰۰ میلیون ریال است.