۱۳۹۶/۰۴/۱۹

تامین مالی ۳۰۰ واگن ریلی با صکوک استصناع

شرکت حمل و نقل ریلی برای خرید ۳۰۰ دستگاه واگن باری، ۷۶۸ میلیارد ریال اوراق استصناع در بازار سرمایه منتشر خواهد کرد.

شرکت حمل و نقل ریلی برای خرید 300 دستگاه واگن باری، 768 میلیارد ریال اوراق استصناع در بازار سرمایه منتشر خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت : پیش بینی می شود با توجه به مسائل اقتصادی کشور، بسیاری از فرصت های تامین مالی وارد بازار سرمایه شود.

سید محسن فاضلیان در خصوص مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: امکان شناور بودن نرخ اوراق از نخستین مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهد بود.

وی ادامه داد: این نکته که اصل استقراض می تواند در سررسید پرداخت شده یا طی عمر اوراق تا سر رسید مستهلک شود، از دیگر مزایای تأمین مالی در بازار سرمایه است.

فاضلیان در باره شفافیت این گونه تأمین مالی اظهار داشت : فرآیند تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نه تنها از سرعت بالایی برخوردار است، بلکه حضور نهاد نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، موجب ایجاد شفافیت بیشتر این قبیل تأمین مالی است.

مدت زمان عمر اوراق استصناع شرکت حمل و نقل ریلی 4 سال و سود سالانه ای آن بالغ بر 16 درصد خواهد بود که هر سه ماه یک بار به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

این اوراق در بازار فرابورس منتشر می شود که متعهد و بازارگردان آن شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و ضامن هم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است.