۱۳۹۶/۰۳/۳۱

دکتر محسنی خبر داد : آغاز طراحی و تولید درگاه الکترونیکی ناشران بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از آغاز طراحی و تولید درگاه الکترونیکی ناشران بازار سرمایه (دانا) در این شرکت خبر داد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از آغاز طراحی و تولید درگاه الکترونیکی ناشران بازار سرمایه (دانا) در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، دکتر محمدرضا محسنی گفت : تاکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی در راستای تحقق برنامه راهبردی مدیریت فناوری اطلاعات خود و تحقق دولت الکترونیک اقدام به ارائه محصولات تخصصی و تفکیک شده برای ذینفعان بازار سرمایه از جمله سرمایه گذاران و کارگزاران در قالب درگاه های الکترونیکی دارا  و کارا کرده است.

وی راه اندازی درگاهی مشابه برای قریب به یک هزار ناشر فعال در بازار سرمایه را امری ضروری دانست و اظهار داشت: طراحی و عملیات اجرایی درگاه الکترونیکی ناشران در مدیریت فناوری سمات آغاز شده است تا این شرکت بتواند ارائه خدمات خود به بخش مهمی از ذینفعان بازار سرمایه را افزایش دهد.

دکتر محسنی درباره ویژگی های درگاه الکترونیکی ناشران گفت : این درگاه در دو بخش خدمات پایه و ارزش افزوده در بستری امن، در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه ارائه خواهد شد که از نتایج بارز آن می توان به تمرکز ارائه خدمات سمات به ناشران با حذف مکاتبات و رفت و آمدهای حضوری اشاره کرد.

وی ادامه داد : با تولید و راه اندازی این درگاه الکترونیکی تعامل اطلاعاتی بین ناشر و شرکت سپرده گذاری مرکزی تقویت شده و به موجب آن امکان افزایش خدمات به ناشران همچون وضعیت مطالبات مالی سهامداران فراهم خواهد شد.

مدیرعامل سمات خاطر نشان کرد: مدیریت فناوری سمات در راستای طراحی این درگاه الکترونیکی، تاکنون جلسات متعددی را با مدیران سهامداری برخی ناشران برگزار کرده است که نتایج این نشست ها اولویت بندی خدمات پایه ای مورد نیاز آنها بوده است.

وی با بیان اینکه جلسات با مدیران سهامداری ناشران بزرگ بازار سرمایه در روزهای آینده ادامه خواهد یافت، گفت : مدیریت فناوری شرکت سپرده گذاری به منظور طراحی مطلوب تر این درگاه الکترونیکی، آماده دریافت پیشنهادها و نظرات سایر ناشران است تا سامانه کاربردی و کارآمدتری را برای این بخش از ذینفعان بازار سرمایه طراحی و تولید کند.

مدیریت فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی در طول یک سال اخیر در راستای تحقق دولت الکترونیک، درگاه های الکترونیکی سرمایه گذاران (دارا) و کارگزاران بورس (کارا) را راه اندازی کرد تا ارائه خدمات این شرکت به سرمایه گذاران و کارگزاران بازار سرمایه افزایش یابد.