۱۳۹۴/۰۶/۰۹

درج نماد شرکت ساینا در سامانه پس از معاملات

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت بهداشتی ساینا با نماد "ذساینا"در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت بهداشتی ساینا با نماد "ذساینا"در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت بهداشتی ساینا با سرمایه ۱0 میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس پذیرش شده است تا یکی از گزینه های عرضه اولیه سهام در آینده نزدیک باشد.

براساس این گزارش، سرمایه اسمی صنایع بهداشتی ساینا 10 میلیارد تومان بوده و این شرکت سال 80 طبق توافقات و هماهنگی به عمل آمده فیمابین پاکسان و گروه توسعه صنایع بهشهر در ناحیه صنعتی شهرستان ابهر تاسیس شده است.

همچنین موضوع فعالیت این شرکت بر اساس ماده 2 اساس نامه به تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده و محصولات ارایشی، بهداشتی ،شیمیایی و کارهای تولیدی و بازرگانی ،سرمایه گذاری ،صادرات و واردات و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت است و به کشور های عراق ، ارمنستان ، گرجستان ،آذربایجان ، قزاقستان ، ترکمنستان ،افغانستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان و ....محصول صادر می کند.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی شرکت بهداشتی ساینا را با نماد " ذساینا" در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه اولیه سهام این شرکت در بازار دوم فرابورس مهیا شود.