۱۳۹۶/۰۳/۲۳

صدور ۳۵ هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته ۳۵ هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم ۹ میلیون و ۳۹۹ هزار کد برسد.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد: در دومین ماه سال تعداد 35 هزار کد جدید سهامداری در بازار سرمایه صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سمات به نقل از سنا، فریبا اخوان افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته 35 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم 9 میلیون و 399 هزار کد برسد.

وی اظهار داشت : در حال حاضر بیش از 4 میلیون و 830 هزار مرد و 2 میلیون و 279 هزار زن در بازار سرمایه کد سهامداری دریافت کرده اند، علاوه بر اینکه بیش از 52 هزار کد حقوقی و 837 کد سهامدار خارجی نیز صادر شده است.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت: حدود 21 نفر در ماه گذشته با خرید اوراق تسهیلات حق مسکن وارد فرآیند دریافت این تسهیلات شدند.

اخوان در خصوص سهامداران فعال بازار سرمایه در اردیبهشت 96 گفت: تعداد 193 هزار و 600 کد حداقل یک تا 10 معامله (خرید یا فروش)، 27 هزار و 740 کد بین 11 تا 20 معامله و 40 هزار و 480 کد بیش از 20 معامله را در ماه گذشته انجام دادند.

وی ادامه داد : یک نماد برای تسهیلات مسکن، 3 نماد فرابورسی، 2 نماد بورسی و 2 نماد اختیار فروش تبعی ماه گذشته در سامانه پس از معاملات شرکت سپرده گذاری مرکزی درج شد.