۱۳۹۶/۰۳/۰۱

آغاز پذیره نویسی اوراق اجاره سایپا

انتشار صکوک اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در شرکت بورس اوراق بهادار تهران از امروز به مدت سه روز انجام خواهد شد.

انتشار صکوک اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در شرکت بورس اوراق بهادار تهران از امروز  انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، ، پذیره‌نویسی اوراق اجاره 175 میلیارد تومانی سایپا به منظور تأمین سرمایه در گردش سایپا و با هدف کاهش هزینه زنجیره تأمین گروه سایپا با نرخ سود 18 درصد و مواعد پرداخت سود سه ماه یکبار در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌شود.

مجموع این اوراق شامل یک میلیون و 750 هزار ورقه 100 هزار تومانی بوده و و 175 میلیارد این اوراق با ضمانت بانک ملت عرضه خواهد شد و کارگزاری بانک ملت عامل فروش اوراق یاد شده است و بازارگردانی این اوراق از طریق کارگزاری های پارسیان و بانک ملت انجام خواهد شد.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری اوراق مشارکت رایان سایپا با نماد " صایپا 143"  در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط جهت معامله این اوراق در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران فراهم شود