۱۳۹۶/۰۲/۲۷

افزایش ۲۵۷ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از ۲۵۷ میلیارد ریال افزایش یافت.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از 257 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله درفروردین ماه امسال با رشدی257 میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 12 هزار  و 880 میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 25 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 5147 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله توسعه یکم با  1293 میلیارد ریال، صندوق پایدار سپهر 1163 میلیارد ریال، آرمان آتی کوثر1027، صندوق امین با 1016 ملیارد ریال، صندوق کیان با 738 میلیارد ریال و نسیم با 334 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

نام صندوق

ارزش صندوق

صندوق س .اعتمادآفرين پارسيان -د

5,147,367,434,800

صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام

1,293,000,000,000

صندوق س .پارندپايدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت

1,163,235,713,280

صندوق س .آرمان آتي كوثر-د

1,027,124,199,332

صندوق سرمايه گذاري ETFامين يكم فردادرآمدثابت

1,016,694,763,995

صندوق سرمايه گذاري ETFبادرآمدثابت كيان

738,141,430,548

صندوق س .نسيم -ز

334,983,200,000

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نگين شهرري

275,319,000,000

صندوق س .مسكن شمال غرب -ز

259,980,041,400

صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ

254,703,172,348

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن نارون

171,050,800,000

صندوق س ETFجسورانه رويش لوتوس %30(پرداخت شده )

152,500,000,000

صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام

137,460,859,415

صندوق س .آرمان سپهرآيندگان -م

118,606,646,520

صندوق س .آسمان آرماني سهام -س

109,960,754,640

صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام

109,410,126,000

صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام

104,463,411,460

صندوق س .امين تدبيرگران فردا-س

74,042,100,550

صندوق س .آرمان آتيه درخشان مس -س

71,329,114,650

صندوق س .ثروت آفرين پارسيان -م

67,584,900,000

صندوق س .هستي بخش آگاه -س

62,750,000,000

صندوق س .سپهرخبرگان نفت -م

61,727,846,460

صندوق Eس .گنجينه آينده روشن -د

56,416,323,600

صندوق س .سپهركاريزما-س

52,300,571,325

صندوق .س ETF.جسورانه يكم آرمان آتي %20تاديه

20,400,000,000