۱۳۹۶/۰۲/۲۶

صدور ۱۶ هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته ۱۶ هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم ۹ میلیون و ۳۶۴ هزار کد برسد.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد: در نخستین ماه امسال تعداد 16 هزار کد جدیدی سهامداری در بازار سرمایه صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، فریبا اخوان افزود : شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته 16 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم 9 میلیون و 364 هزار کد برسد.

وی اظهار داشت : در حال حاضر بیش از 4 میلیون و 808 هزار مرد و 2 میلیون و 268 هزار زن در بازار سرمایه کد سهامداری دریافت کرده اند، علاوه بر اینکه بیش از 51 هزار کد حقوقی و 820 کد سهامدار خارجی نیز صادر شده است.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت: 8662 نفر در ماه گذشته با خرید اوراق تسهیلات حق مسکن وارد فرآیند دریافت این تسهیلات شدند.

اخوان در خصوص سهامداران فعال بازار سرمایه در فروردین ماه 96 گفت: 160 هزار و 793 کد حداقل یک معامله و 15 هزار و 798 کد نیز بیش از 50 معامله را در ماه گذشته انجام دادند.