۱۳۹۶/۰۲/۲۳

شرکت سایپا ۳۵۰۰ میلیارد ریال صکوک منتشر می کند

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی تامین مالی شرکت سایپا از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه را صادر کرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی خود را برای تامین مالی شرکت سایپا از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه افزود: انتشار صکوک اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به ارزش 3500 میلیارد ریال و در شرکت بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد.

دکتر کسرائی اظهار داشت: این اوراق 4 ساله، با نرخ سود 18 درصد و به صورت با نام از طریق شرکت بورس عرضه خواهد شد و ناشر این اوراق شرکت واسط مالی آبان سوم است.

وی خاطر نشان کرد: شرکت سایپا آبان ماه سال گذشته 5000 میلیارد ریال از طریق انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه تامین مالی شد.