۱۳۹۶/۰۲/۰۵

کوچکترین سهامدار بازار سرمایه معرفی شدند

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در فروردین ماه گذشته ۱۷ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در فروردین ماه گذشته 18 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است .

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، فهرست کوچکترین سهامداران بازار سرمایه را تا پایان فروردین 96منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته 18 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است.

فاطمه عای آبادی 2 روزه از علی آباد کوچکترین نوزادی است که فروردین ماه کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، والدین مایا مرادی از تهران و  وآوا پارسای صدیق ازاهواز با دریافت کد سهامداری در سومین روز تولد، سید نویان ولد ساروی از ساری و بنیامین کریمی از تبریز در هفتمین روز تولد، محمد طاها دهقانی از اصفهان  و سامینا براتی از کرج در دههمین روز تولد برای نوزادان خود کد سهامداری دریافت کردند تا در رتبه های بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند.