۱۳۹۶/۰۲/۰۲

پرداخت بیش از ۱۷۴۸ میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي از پرداخت بیش از ۱۷۴۸ میلیارد ریال سود انواع اوراق دراردیبهشت ماه جاری خبر داد.

مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از 1748 میلیارد ریال سود انواع اوراق دراردیبهشت ماه جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شادروز خسروی با بیان مطلب فوق افزود : بیش از 1748 میلیارد و 305 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های نفت پارس، شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار، رایتل، قائد بصیر و کاشی و سنگ پرسپولیس یزد دراردیبهشت ماه جاری است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

خسروی ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، گل گهر، سیمان کردستان، لیزینگ رایان سایپا و شهرداری های شیراز، تهران، سبزوار و مشهد اواخر ماه جاری به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق گواهی سپرده عام پارسیان و بانک رفاه و اوراق مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا در اردیبهشت ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حدود 50 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت : سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

درحال حاضر سود سهام شرکت های پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذ سازی کاوه، سرمایه گذاری رنا و شرکت خوراک دام پارساز طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.