۱۳۹۶/۰۱/۲۹

دکتر محمدی: نقش ویژه شرکت سپرده گذاری در فرآیند سهام عدالت نمایان تر می شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : نقش ویژه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه (وجوه) در فرآیند سهام عدالت نمایان تر خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : نقش ویژه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه (وجوه) در فرآیند سهام عدالت نمایان تر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، دکتر شاپور محمدی در حاشیه بازدید از غرفه شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان مطلب فوق افزود: فرآیند اجرایی طرح توزیع سهام عدالت آغاز شده است و این شرکت نقش مهمی را در این زمینه ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد : امیدوارم شرکت سپرده گذاری مرکزی بتواند با کمک تمامی ارکان بازار سرمایه، برای تمام مردمی که سهام عدالت در اختیار دارند، کد سهامداری ایجاد کند.

رئیس سازمان بورس صیانت از دارایی های سهامداران و حفاظت از اطلاعات آنها را یکی از مهم ترین وظایف مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی ذکر کرد و گفت: این شرکت با اجرای کنترل های لازم و بکارگیری ابزارهای نوین نظارتی توانسته است به خوبی وظایف خود را در این خصوص ایفا کند.

درگاه الکترونیکی کارگزاران بورس (کارا) عصر دوشنبه با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه رونمایی شد.

با راه اندازی این درگاه الکترونیکی ، ارائه خدمات پایه به کارگزاران به سرمایه گذاران آسان می شود به طوریکه آنها می توانند کلیه خدمات خود را از یک نقطه دریافت کنند.

درگاه الکترونیکی کارا مجهز به گواهی دیجیتال بازار سرمایه است که این امر باعث می شود صحت تبادل اطلاعات میان شرکت سپرده گذاری و کارگزاران با اعتبار و اطمینان بیشتری انجام و برخی مکاتبات حذف شود.

به گفته دکتر محسنی مدیرعامل سمات، خدماتی همچون گزارش های صندوق تضمین تسویه، مشاهده وضعیت پرداخت سود سرمایه گذاران، گواهی دیجیتال بازار سرمایه و ثبت اطلاعات بانکی از دیگر امکانات درگاه الکترونیکی کارا است.