۱۳۹۶/۰۱/۲۶

دکتر طیب نیا : ارزش سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ۱۳۲۸ درصد افزایش یافت

وزیر اقتصاد گفت: در سال ۹۲ رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد بود و برآورد می شود تا پایان سال به بیش از ۸ درصد برسد. تورم ۴۰ درصدی ، تک رقمی شده است و نوسان های بازار ارز از ۸۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید توانست به بحران ها خاتمه دهد، گفت: در سال 92 رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود و برآورد می شود تا پایان سال به بیش از 8 درصد برسد. تورم 40 درصدی ، تک رقمی شده است و نوسان های بازار ارز از 80 درصد به 5 درصد کاهش یافته است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بورس بانک و بیمه با تاکید بر اینکه چهار سال گذشته در چنین روزهایی کشور در تب و تاب انتخابات دوره یازدهم بود، گفت: این روزها نیز دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور در پیش است.

به گزارش روابط عمومی به نقل از سنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برآمدن دولت تدبیر و امید در خرداد سال 1392 زمینه ساز حاکمیت تدبیر در فضای سیاست گذاری اقتصادی و پایان بخشیدن به تلاطم های اقتصاد بود،گفت: یادآوری شرایط بحران زده ابتدای دولت یازدهم نگران کننده و عذاب آور است. تداوم آن روند کشور را دچار بحران های شدیدی می کرد.

وی ادامه داد: در پایان سال 91 اقتصاد ایران با افت تولید به میزان منفی 6.8 درصدی مواجه بود. سطح عمومی قیمت ها از شتابی افسار گسیخته برخوردار و تورم مرز 40 درصد را رد کرده بود. در چنین شرایطی سطح رفاه عمومی به ویژه در دهک های پایین با چالش جدی مواجه بود و قدرت خرید دهک متوسط هم به سمت پایین می رفت.

طیب نیا با اشاره به اینکه این افول و بی ثباتی به بازار ارز نیز رسیده بود، ادامه داد: در این شرایط چشم انداز سرمایه گذاری نیزتیره و تار بود. در سال 92 مردم به پایان این چرخه شوم رای دادند چرخه ای که مردم را به فلاکت می رساند و بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در پی داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید توانست به بحران ها خاتمه دهد، گفت: در سال 92 رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود و برآورد می شود تا پایان سال به بیش از مثبت 8 درصد برسد. تورم 40 درصدی، تک رقمی شده است و نوسان های 80 درصدی بازار ارز به 5 درصد کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: شاخص فلاکت از 42 درصد به 21 درصد رسید. ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشت و بحران رکود تورمی و حرکت به سمت فلاکت توقف یافت. اگر کاهش شدید قیمت نفت در سال 93 و طولانی شدن روند مذاکرات هسته ای و تحریم های اقتصادی را نداشتیم بهبود اقتصاد زودتر رخ می داد.

طیب نیا با اشاره به اینکه دولت در کنار سیاست های کوتاه مدت پولی ، مالی و اقتصادی مجموعه برنامه های بلند مدت هم دارد، گفت: با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، دولت برنامه های بلند مدت اقتصادی را با این چهارچوب هماهنگ کرد .

وی با اشاره به اینکه بهبود طیف گسترده ای از شاخص های متداول اقتصادی که از سوی مجامع بین المللی اعلام شده است، گواه بهبود شرایط است، اظهار داشت: بهبود 18 رتبه ای شاخص آزادی اقتصادی ، 14 رتبه ای کنترل فساد، 10 رتبه ای حقوق مالکیت نشانه بهبود شرایط است.

وزیر امور اقتصادی و داریی ادامه داد: خرابی های گذشته فاصله ما را باسند چشم انداز بسیار زیاد کرد و نگرانی های معیشتی مردم را افزایش داد.

وی با تاکید بر اینکه سال 96 سال تعیین کننده  است، ادامه داد: سال جدید از این نظر تعیین کننده است که با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مسیر حرکت و نقشه راه اقتصاد را مشخص می کند. نام گذاری امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال ، ضرورت سرعت بخشی در دو حوزه مهم را تاکید کردند. باید همه قوای سه گانه و سایر ارکان حرکت به سمت افزایش تولید و اشتغال را تداوم دهیم .

طیب نیا تاکید کرد: دولت در سال 96 باید کار خود را بر این مبنا آغاز کرد که سهم تولید غیر نفتی و اشتغال زا در رشد اقتصادی 8 درصدی افزایش یابد. یکی از الزامات رسیدن به این هدف ارتقای کارایی نظام تامین مالی است.

به گفته طیب نیا راه های برون رفت از تنگاهای مالی و سیاست های حمایتی از بازار سرمایه و توسعه صنعت بیمه مورد توجه قرار گرفته است. برنامه هایی تدوین و اجرا شده است که دستاوردهای مهمی داشت. اگرچه تا تکیمل برنامه ها و آشنا شدن نتایج راه های زیادی مانده است اما اقدامات نوید بخش و آینده روشنی در پیش است.

وی ادامه داد: در بازار سرمایه شاخص ها نشان دهنده جهت گیری مثبت است.جمع تامین مالی از بازارهای اولیه و ثانویه از رقم 137 هزار میلیارد ریال در پایان سال 91 به 528 هزار میلیارد ریال در اسفند 95 رسید که رشد 285 درصدی را نشان می دهد اگر نقش نهادهای مالی هم به این رقم اضافه شود تأمین مالی از رقم هزار میلیارد می گذرد.

به گفته طیب نیا اندازه بازار در زمان اعلام شده از 244 هزار میلیارد تومان به 490 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 103 درصدی را ثبت کرد. ارزش بازار از 109 به 1990 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 73 درصدی داشت. شاخص ضریب نفوذ از مجموع تعدا کدهای سهامداری و واحدهای صندوق ها از 6.5 میلیون نفر در پایان سال 91 به بیش از 11 میلیون نفر در پایان سال 95 رسیدو رشد 65 درصدی را ثبت کرد.

وی با تاکید بر رشد چشم گیر سرمایه گذاری خارجی ادامه داد: سرمایه گذاری خارجی در انتهای سال 91 حدود 87 میلیارد تومان بود که در پایان سال 95 با 1328 درصد رشد به 1253 میلیارد تومان رسید که البته با حد مطلوب همچنان فاصله دارد.

طیب نیا راه اندازی بازار بدهی را یکی از مهمترین کارهای دولت یازدهم دانست و گفت: با راه اندازی بازار بدهی حجم عظیم بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران و بانک ها که یکی از موانع مهم فعالیت های عمرانی بود، مدیریت شد. در این دولت اولین ابزار بدهی دولت تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی تدوین شد و اوراق اجاره دولتی برای اولین بار منتشر شد. از ابتدای سال 95 تا 15 اسفند 13 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و دو هزار میلیارد تومان اوراق اجاره دولتی منتشر شد.

وی تاکید کرد: در راهبرد دولت و وزارت اقتصاد استفاده از بازار بدهی برای تامین مالی شرکت های بزرگ و ساماندهی بدهی دولت و نه ایجاد بدهی جدید است.جهت گیری اصلی دولت آن است که این بازار مکانی برای تامین مالی بخش خصوصی و شرکت های بزرگ باشد و این موضوع از سیاست های اصلی سال 96 است.

وی در ادامه به بازار پول اشاره کرد و گفت: بانک ها با مشکلات ساختاری متعدد ،کمبود کفایت سرمایه ، وجود دارایی های مازاد و مطالبات غیر جاری مواجه هستند.

به گفته طیب نیا سعی شده است ریشه ها و عوامل اصلی بروز این پدیده بررسی و برنامه های عملیاتی مشخص طراحی شد و در سال 95 قدم های موثری در این حوزه برداشته شد. موضوع افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی دولت به بانک ها از اقدامات اصلی بود که در سال 95 قدم های خوبی برای انها برداشته شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بازار پول و سرمایه ریسک های زیادی دارند، افزود: عدم پوشش این ریسک ها فعالیت آنها را با مشکل مواجه می کند .

دکتر طیب نیا در خاتمه تاکید کرد: مردم ایران شایسته زندگی بهتر هستند. ایران در طول تاریخ تمدن ساز بود و دانشمندان و شخصیت های زیادی را به جهان اسلامی تحویل داده است .امروز نیز باید پیشتاز و پیش رو در توسعه علم و دانش و تولید باشد.