۱۳۹۶/۰۱/۲۳

مشارکت فعال سمات در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

شرکت سپرده گذاری مرکزی با برگزاری مراسم ها و دوره های آموزشی مختلف، مشارکت فعالی را در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه خواهد داشت.

 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با برگزاری مراسم ها و دوره های آموزشی مختلف، مشارکت فعالی را در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت سپرده گذاری مرکزی درحاشیه برگزاری این نمایشگاه بین المللی، درگاه الکترونیکی کارگزاران (کارا) را رونمایی خواهد کرد.

برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با سامانه جدید معاملات (IRPT)، انعکاس جدیدترین دستاوردهای سمات در حوزه های مختلف و ارائه تمامی خدمات شرکت سپرده گذاری (اصلاح مشخصات حضوری، مفقودی و مفقودی اصلاحی، امور قهری شامل انتقال سهام متوفی به وارث و درخواست صدور شناسه کاربری اینترنتی) برای سهامداران از دیگر برنامه های شرکت سپرده گذاری مرکزی در این نمایشگاه بین المللی خواهد بود.

دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از روز یکشنبه با حضور بیش از 280 شرکت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز می شود.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر در سالن 35 نمایشگاه درکنار سایر ارکان بازار سرمایه حضور دارد.