۱۳۹۶/۰۱/۱۶

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در اسفند ماه گذشته ۱۰ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است .

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، فهرست کوچکترین سهامداران بازار سرمایه را تا پایان اسفند95منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته 10 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است.

امیربرنا کرمعلیان 3 روزه از اصفهان کوچکترین نوزادی است که اسفند ماه کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، والدین منظر نعیمانی از تنکابن با دریافت کد سهامداری در ششمین روز تولد، النا باقرتبارازبابل در دهمین روز تولد، نهال بیگدلی در هفتمین روز تولد از زنجان  ، هاجرجعفری در هفتمین روز تولد از کازرون برای نوزادان خود کد سهامداری دریافت کردند تا در رتبه های بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند.