۱۳۹۶/۰۱/۰۸

درج نماد شرکت تامین سرمایه امید در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت تامین سرمایه امید در سامانه پس از معاملات خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت تامین سرمایه امید با نماد"امید" در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، با توجه به موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار با پذیرش سهام شرکت تأمین سرمایه امید در بورس اوراق بهادار تهران ، این شرکت به‌عنوان پانصدوهشتمین شرکت پذیرفته‌شده در بورس در بخش «فعالیت‌های جنبی واسطه‌گری‌های مالی»، گروه «‌فعالیت‌های جنبی واسطه‌گری‌های مالی به جز تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی‌در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

شرکت تامین سرمایه امید اقدام به طراحی ابزارهای نوین تامین مالی، طراحی روش‌های جدید بازارگردانی و ارائه روش‌های مناسب تامین مالی برای صنایع مختلف کرده است و این شرکت در نظر دارد با تشکیل و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، به توسعه نظام تامین مالی مبتنی بر بدهی در کشور بپردازد و به این وسیله زمینه انتشار بیشتر اوراق تامین مالی را فراهم سازد.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شرکت تامین سرمایه امید را در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه اولیه این شرکت تامین سرمایه فراهم شود.