۱۳۹۴/۰۵/۲۷

گزارشی از فعالیت واحد تسویه و پایاپای شرکت سمات در تیر ماه

مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای شرکت سپرده گذاری مرکزی (سمات) مجموع ارزش معاملات سهام در بورس تهران و فرابورس ایران را در تیر ماه ۵۰,۰۴۱ میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای شرکت سپرده گذاری مرکزی (سمات) مجموع ارزش معاملات سهام در بورس تهران و فرابورس ایران را در تیر ماه  50,041 میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، محسن خدابخش با بیان مطلب فوق افزود : این در حالی است که ارزش تسویه این معاملات در این ماه 12,854 میلیارد ریال است.

وی ارزش معاملات بازار فیزیکی و بازار برق بورس انرژی را به ترتیب 825 میلیارد ریال (ناشی از معامله 65 میلیون واحد کالا) و 446 میلیارد ریال (ناشی از معامله 813 هزار مگا وات ساعت برق) اعلام کرد و گفت : ارزش تسویه معاملات این دو بازار در تیر ماه گذشته مجموعاً 1,049 میلیارد ریال بوده است.

خدابخش ادامه داد : فعالیت دیگری که مدیریت تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته انجام داد تسویه اوراق سلف استاندارد سنگ آهن دانه بندی شده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به ارزش تسویه 1045 میلیارد ریال بود.

مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای سمات از دیگر فعالیت های صورت گرفته این مدیریت در تیر ماه گذشته را تسویه 9 میلیون و 800 هزار واحد صندوق های قابل معامله از نوع سرمایه گذاری در سهام، 4 میلیون و 280 هزار واحد صندوق های مختلط و یک میلیون و 520 هزار اوراق معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تسویه 44 میلیون  و 925 هزار واحد صندوق های اوراق با درآمد ثابت،  3 میلیون و 535 هزار واحد صندوق های در سهام، 93 هزار واحد صندوق های زمین و ساختمان، 4 میلیون و 132 هزار واحد صندوق های مختلط و 17 میلیون و 648 هزار اوراق معامله شده در فرابورس ایران اعلام کرد.

وی اظهار داشت : میزان مالیات پرداختی نیم درصدی نقل و انتقال سهام (موضوع ماده 143 مکرر الحاقی قانون مالیات های مستقیم) در تیر ماه  بالغ بر 244 میلیارد ریال بود.