۱۳۹۵/۱۲/۰۸

معاون جدید عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی منصوب شد

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، در حکمی فریبا اخوان را به عنوان معاون جدید عملیات این شرکت منصوب کرد.

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، در حکمی فریبا اخوان را به عنوان معاون جدید عملیات این شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، درحکم دکتر محمدرضا محسنی آمده است : نظر به تعهد، تخصص و شایستگی شما و در راستای ایجاد انسجام در انجام امور عملیاتی شرکت و پیشبرد امور توسعه ای، فراهم سازی انجام فرآیندهای Income Collection و Corporate Action و نیز توسعه تسویه وجوه ابزارهای مورد معامله در بورس ها، به سمت معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی منصوب می شوید.

بر اساس نمودار سازمانی، مدیریت امور عملیات سهامداری، امور ناشران، ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک و تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا تحت نظارت معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند.

اخوان یکی از مدیران باسابقه بازار سرمایه ایران است که فعالیت حرفه ای خود را سال 1374 به عنوان مسئول تسویه و پایاپای وجوه در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار آغاز کرد.

وی بعد از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار به شرکت سپرده گذاری مرکزی ملحق شد و به عنوان مدیر عملیات سهامداران به فعالیت خود در بازار سرمایه ادامه داد.

پیش از این، محسن خدابخش معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی را برعهده داشت و ماه گذشته به مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد.