۱۳۹۵/۱۲/۰۱

پایان پذیره نویسی صکوک ۳۰۰۰ میلیارد تومانی دولت

پذیره نویسی صکوک اجاره و مرابحه دو وزارتخانه اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان پایان یافت.

پذیره نویسی صکوک اجاره و مرابحه دو وزارتخانه اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مبلغ 3000 میلیارد تومان پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی سمات، این اوراق به ترتیب با حجم دو و یک هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۲۰ درصد و با سررسید 4 ساله در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس منتشر و تمامی 30 میلیون ورقه آن به ارزش اسمی 100 هزار تومان از سوی سرمایه گذاران خریداری شد.

هدف از انتشار دو هزارمیلیارد تومان صکوک اجاره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خرید عرصه ملک مجتمع فرهنگی اردویی شهید باهنر (منظریه) و اجاره آن به دولت برای تامین منابع مالی بازپرداخت بدهی وزارت آموزش و پرورش است.

متعهد پذیره نویسی و بازارگردان این اوراق 20 میلیون ورقه ایی، کنسرسیومی متشکل از شرکت های تأمین سرمایه آرمان (پیشگام کنسرسیوم)، لوتوس پارسیان، بانک ملت، نوین، سپهر، امید و کاردان هستند، عامل فروش کارگزاری بانک ملی و ناشر هم نهاد واسط شهريور سوم (شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) است.

همچنین صکوک مرابحه هزار میلیارد تومانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خرید نقدی دارو توسط نهاد واسط تیر سوم (شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) و فروش اقساطی آن جهت تأمین وجوه جهت تسویه بدهی های بیمه سلامت منتشر می شود و شرکت تامین سرمایه های ملت، لوتوس پارسیان، نوین، امید و کاردان ، متعهد آن هستند و کارگزاری بانک ملت هم عامل فروش این اوراق است.

بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، متعهد تأمین و تخصیص اعتبار و خزانه داری هم متعهد تسویه و پرداخت اصل و سود این اوراق معرفی شده اند.