۱۳۹۵/۱۱/۳۰

پرداخت بیش از ۴۱۱۴ میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از ۴۱۱۴ میلیارد ریال سود انواع اوراق در اسفند ماه امسال خبر داد.

 مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از 4114 میلیارد ریال سود انواع اوراق در اسفند ماه امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شادروز خسروی با بیان مطلب فوق افزود : بیش از 4114 میلیارد و 229 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه آینده به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمان سر رسید سود اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان، شرکت خدمات ارتباطی رایتل و دانا پتروریگ کیش دراسفندماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

خسروی ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، قطار شهری تبریز، شرکت لیزینگ رایان سایپا، شرکت ملی نفت ایران و شهرداری های اصفهان، تهران، دزفول، مشهد، شیراز نیز درماه آینده به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق گواهی سپرده عام گردشگری وعام پارسیان، بانک رفاه، سرمایه گذاری لیزینگ سایپا،اسناد خزانه اسلامی، مرابحه بنا گستر کرانه دراسفند ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حدود 50 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اسناد خزانه اسلامی و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت : سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

درحال حاضر سود سهام شرکت های پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذ سازی کاوه، سرمایه گذاری رنا و شرکت خوراک دام پارس از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.