۱۳۹۵/۱۱/۲۷

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته ۲۵ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است که تهرانی ها بیشترین صدور کد سهامداری را در این مدت به خود اختصاص دادند.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، فهرست کوچکترین سهامداران بازار سرمایه را تا پایان دی ماه امسال منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته 25 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است که تهرانی ها بیشترین صدور کد سهامداری را در این مدت به خود اختصاص دادند.

پارسا جمشیدی 3 روزه از بجنورد کوچکترین نوزادی است که دی ماه کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، والدین سید امیر عباس حسینی از قم با دریافت کد سهامداری در هشتمین روز تولد، نیکی سلطانی، محمد حسین مومنیان و پرنیان پور صادقی حقیقت از تهران، ثنا رستاقی چالکی از گرگان و مینا علی آبادیان از شاهرود در یازدهمین روز تولد و ترمه مردان پور پیوندی از رشت در دوازدهمین روز تولد، برای نوزادان خود کد سهامداری دریافت کردند تا در رتبه های بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند.