۱۳۹۵/۱۱/۲۴

پرداخت ۵۵۶ میلیارد ریال انواع سود به سهامداران در هفته سوم بهمن

مديریت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از ۵۵۶ میلیارد ریال انواع سود به ۱۱۵۸۵ سهامدار پرداخت کرد.

مديریت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از 556 میلیارد ریال انواع سود به 11585 سهامدار پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیریت امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری همچنین در هفته گذشته،  برگ حق تقدم شرکت پتروشیمی دهدشت وفایل نهایی حق تقدم شرکت قند قزوین را به امور ناشران این شرکت ها ارسال و تعداد 74 مورد اصلاح مشخصات و تعداد 23 وکالت نامه را تایید کرد.

بر اساس این گزارش، در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد 5500 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته سوم بهمن 95 بیش از301هزار برگه اوراق بود.

معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.