۱۳۹۵/۱۱/۲۳

درج نماد اوراق گواهی سپرده زعفران در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد اوراق گواهی سپرده زعفران در سامانه پس از معاملات خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد اوراق گواهی سپرده زعفران در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، بازار زعفران در کشور ما مبتنی بر خرده فروشی است و سال هاست که عرضه و معامله زعفران ایرانی در بازارهای جهانی با مشکلات زیادی روبرو بوده و با توجه به عدم یکپارچگی و صادرات فله ای، ایران نتوانسته است جایگاه خود را در بازار جهانی زعفران ثبیت نماید.. از سویی دیگر کشاورزان خرد تولیدکننده زعفران در ایران نیز با توجه به حضور واسطه ها تا کنون نتوانسته اند آنچنان که باید از مزایای فروش کالای خود با قیمت مناسب بهره مند شوند.
بر اسا س این گزارش ، یکشنبه ( 24 بهمن) با عرضه زعفران انبار اتحادیه تعاونی های روستایی استان خراسان رضوی در قالب گواهی سپرده کالایی بطور رسمی این معاملات راه اندازی می شود.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری اوراق گواهی سپرده زعفران  با نماد " گزع 61101"  در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط جهت معامله این اوراق در بازار بورس کالای ایران فراهم شود