۱۳۹۵/۱۱/۲۰

درج نماد اوراق مشارکت رایان سایپا در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد ا اوراق مشارکت رایان سایپا در سامانه پس از معاملات خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد ا اوراق مشارکت رایان سایپا در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، براساس مصوبه‌ی بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا، به مبلغ 1.000.000 میلیون ریال، با نرخ سود علی­ الحساب 18%، جهت تأمین مالی تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان در راستای فعالیت شرکت جهت خرید و لیزینگ خودرو، درج شد.
بر اسا این گزارش ، این اوراق 4 ساله و مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه یکبار است. مشاورعرضه، متعهدپذیره ­نویس و بازارگردان اوراق تامین سرمایه سپهر می ­باشد. ضمانت این اوراق را بانک خاور میانه برعهده دارد. امین اوراق سازمان حسابرسی و عامل فروش آن کارگزاری بانک صادرات ایران است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری اوراق مشارکت رایان سایپا با نماد " رایان911"  در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط جهت معامله این اوراق در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران فراهم شود