۱۳۹۵/۱۱/۱۱

راه اندازی ۵ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از راه اندازی ۵ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از راه اندازی 5 باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، دکتر محمد رضا محسنی با بیان اینکه یکی از اولویت های مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی در سال 95 افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان بازار سرمایه است، افزود : با راه اندازی 5 باجه جدید (4 باجه در تهران و یک باجه در بهشهر)، تعداد دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات امور سهامداری به رقم 63 دفتر رسید.

وی اظهار داشت : شرکت سپرده گذاری مرکزی برای ارائه خدمات مطلوب به سهامداران، آذرماه سال 91 با انعقاد تفاهم نامه ای با کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کرد.

دکتر محسنی افزود : در فاز نخست این طرح، سه دفتر پیشخوان شهر تهران در اواخر سال 91 به ارائه خدمات سهامداری شامل اصلاح مشخصات، مفقودی، چاپ مجدد گواهی نامه، امور قهری (انتقال سهام متوفی به وارث)، صدور شناسه کاربری اینترنتی برای سیستم وضعیت دارایی و ... پرداختند.

وی اضافه کرد : در فاز دوم این طرح که در سال 92 به اجرا درآمد، دفاتر پیشخوان ارائه خدمات امور سهامداری وارد شهرهای بزرگ کشور (مشهد، تبریز و اصفهان) شد.

مدیرعامل سمات گفت: مهم ترین بخش این پروژه در فاز سوم اجرا شد به طوریکه تا پایان دی ماه امسال، 63 باجه پیشخوان در مراکز استان ها راه اندازی شده است و این موضوع نقش بسزایی در تسهیل ارائه خدمات به سرمایه گذاران و کاهش هزینه آنان دارد.

دکتر محسنی تاکید کرد : در فاز چهارم این طرح بزرگ نیز باجه های پیشخوان خدمات سهامداری در شهرهای مهم راه اندازی می شود تا این گونه خدمات در اقصی نقاط کشور گسترش یابد.

درحال حاضر، استان تهران با 19 دفتر، مشهد، اصفهان و تبریز هر کدام با 3 دفتر و قم، رشت، یزد، سنندج و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 دفتر، بیشترین ارائه خدمات به سهامداران را از طریق دفاتر پیشخوان دولت بر عهده دارند.