۱۳۹۵/۱۱/۰۵

پرداخت بیش از ۱۶۱۹ میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( از پرداخت بیش از ۱۶۱۹ میلیارد ریال سود انواع اوراق دربهمن ماه امسال خبر داد.

مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( از پرداخت بیش از 1619 میلیارد ریال سود انواع اوراق دربهمن ماه امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شادروز خسروی با بیان مطلب فوق افزود : بیش از 1619 میلیارد و 297 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمان سر رسید اوراق اجاره شرکت های نفت پارس ،قطارهای مسافری و باری جوپار،خدمات ارتباطی رایتل،قائد بصیر،کاشی و سنگ پرسپولیس یزد دربهمن ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

خسروی ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، گل گهر،سیمان کردستان و شهرداری های شیراز، تهران، سبزه وار،مشهدو کرج نیز ماه جاری به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق گواهی سپرده عام گردشگری و پارسیان و مرابحه شرکت  ایرانی تولید اتومبیل سایپا در بهمن ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حدود 50 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اسناد خزانه و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت : سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

درحال حاضر سود سهام شرکت های شرکت های پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذ سازی کاوه، سرمایه گذاری رنا و شرکت خوراک دام پارساز طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.