۱۳۹۴/۰۵/۲۱

درج نماد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در سامانه پس از معاملات

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان مدیر این صندوق سرمایه گذاری است که به زودی واحدهای سرمایه گذاری آن منتشر خواهد شد.

شرکت تامین سرمایه امین بازارگردان، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی متولی و موسسه حسابرسی بیات رایان حسابرس این صندوق هستند.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نام صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان را با نماد " ذژثروتم"  در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای انتشار واحدهای سرمایه گذاری این صندوق مهیا شود.