۱۳۹۵/۱۰/۱۵

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته ۲۷ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است که دزفولی ها بیشترین صدور کد سهامداری را در این مدت به خود اختصاص داده اند.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، فهرست کوچکترین سهامداران بازار سرمایه را تا پایان آذر ماه امسال منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته 27 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است که دزفولی ها بیشترین صدور کد سهامداری را در این مدت به خود اختصاص داده اند.

سانیا سرفلاح و یوسف قهرمان پور یک روزه به ترتیب از تهران و تبریز کوچکترین نوزادانی هستند که آذرماه کد سهامداری خود را از سمات دریافت کرده است.

براساس این گزارش، والدین یاس رادان  در 2 روز گی، حسن جهانگیر آزاد و آزاده شفیعی در11 روزگی، ابولفضل علیدادی در 12 روزگی و آوینا پسر کلو در 15 روزگی برای نوزادان خود کد سهامداری دریافت کردند تا در رتبه های بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند.