۱۳۹۵/۱۰/۱۳

دکترمحسنی: یوروکلیر حضور سرمایه گذاران اروپایی به بازار سرمایه ایران را تسهیل می کند

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری گفت: یورو کلیر (Euroclear) به عنوان یک شرکت معتبر و قابل اعتماد می تواند حضور سرمایه گذاران اروپایی را به بازار سرمایه ایران را تسهیل کند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)گفت: یورو کلیر (Euroclear) به عنوان یک شرکت معتبر و قابل اعتماد می تواند حضور سرمایه گذاران اروپایی را به بازار سرمایه ایران را تسهیل کند.

به گزارش روابط عمومی سمات، دکتر محمد رضا محسنی درباره دیدار مدیر منطقه خاورمیانه و آفریقا یورو کلیر که در محل شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد، افزود: "فرانسوا تیلی" از تمایل این شرکت اروپایی برای آغاز همکاری ها با بازار سرمایه ایران خبر داد.

وی دراین نشست با بیان اینکه شرکت سپرده گذاری مرکزی در طول یک سال اخیر اقدامات گسترده ای را برای فراهم کردن زیر ساخت های بین المللی بازار سرمایه ایران انجام داده است، اظهار داشت : عضویت در کمیته اجرایی شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG) و فدراسیون بورس های آسیا و اروپا (FEAS)، دریچه های جدیدی را برای افزایش تعاملات بین المللی این شرکت مهیا کرده است.

دکتر محسنی خاطر نشان کرد : هم اکنون دو کمیته به صورت مستقل با طراحی مدل های مختلف در حال بررسی نحوه اتصال بازار سرمایه ایران به بورس های کره جنوبی و یونان هستند که امیدواریم بتوان از تجربیات Euroclear نیز در این زمینه بهره برد.

مدیر منطقه خاورمیانه و آفریقا Euroclear نیز در این نشست گفت: این شرکت بعد از اجرای برجام، بررسی های زیادی را برای ورود به بازار سرمایه ایران انجام داده است و امیدواریم هرچه سریعتر شرایط برای افزایش همکاری ها آغاز شود.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون Euroclear با 46 بازار و 20 نهاد قانونگذار درتعامل است و می تواند نقش مطلوبی را برای همکاری های بین المللی شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران ایفا کند.

در پایان این نشست مقرر شد، کار گروه ویژه ای برای توسعه همکاری های دو شرکت تشکیل شود و مدل پیشنهادی سمات در Euroclear مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

عضویت در6 نهاد مهم بین المللی همچون نهادهای ثبت، سپرده‌ گذاری و تسویه و پایاپای آسیا ـ اقیانوسیه (ACG)، فدراسیون بورس های آسیا و اروپا (FEAS)، انجمن امنیت سایبری شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه (CISO)، بورس‌های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، انجمن استانداردسازی صندوق های سرمایه گذاری آسیا (AFSF)  و اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) و انعقاد تفاهم نامه با شرکت های تاکاس بانک ترکیه (Takas Bank)، آژانس ثبت مرکزی ترکیه (CRA)، شرکت تسویه پاکستان  (CDCPL)، شرکت تسویه بورس اندونزی (KPEI)، شرکت ثبت اوراق بهادار بورس اندونزی (KSEI)، شرکت سپرده گذاری مرکزی کره جنوبی  (KSD)، شرکت سپرده گذاری مرکزی عمان (MCD)، شرکت سپرده گذاری ملی پاکستان (NCCPL)، شرکت سپرده گذاری چین (CSDC)، شرکت سپرده گذاری هند (NSDL) ، شرکت سپرده گذاری بورس آتن (ATHEX Group)، شرکت سپرده گذاری و تسویه تایوان (TDCC) و شرکت سپرده گذاری مرکزی ژاپن (JASDEC) مهم ترین تفاهم نامه های بین المللی شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند.