۱۳۹۵/۱۰/۱۱

پرداخت ۷۹ میلیارد ریال سود به سهامداران در هفته دوم دی

مديریت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از ۷۹ میلیارد ریال سود به ۲۳۸ سهامدار پرداخت کرد.

مديریت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از 79  میلیارد ریال سود به 238 سهامدار پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیریت امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری همچنین در هفته گذشته، 7428 برگه حق تقدم شرکت کود شیمیایی اوره لردگان  و 33 برگ حق تقدم شرکت قند قزوین  و2667 برگ حق تقدم شرکت بیمه پارسیان را به امور ناشران این شرکت ها ارسال و تعداد 67 مورد اصلاح مشخصات و تعداد 44 وکالت نامه را تایید کرد.

بر اساس این گزارش، در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد 3600 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 10 دی 95 بیش از 193هزار برگه اوراق بود.

معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.