۱۳۹۵/۱۰/۰۷

درج نماد شرکت سرمایه گذاری پویا در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت سرمایه گذاری پویا در سامانه پس از معاملات خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت سرمایه گذاری پویا در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه شرکت سرمایه گذاری پویا 200 میلیارد ریال وارزش اسمی هر سهم آن 1000 ریال است.  

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی، نام شرکت سرمایه گذاری پویا را با نماد " ذوپویا" در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه سهام این شرکت در فرابورس ایران مهیا شود.