۱۳۹۵/۱۰/۰۱

درج نماد اولین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد اولین صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس در سامانه پس از معاملات خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد اولین صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس با سرمایه 50 میلیارد تومان که با همکاری تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و پژوهشگاه رویان تأسیس شده است و  پذیره نویسی در سه مرحله 15 میلیاردی، 20 میلیاردی و 15 میلیارد تومانی طی فرایند یک ساله انجام می شود اما اگر درخواست برای سرمایه گذاری زیاد باشد دو مرحله اول پذیره نویسی در یک مرحله انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری جسورانه جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران حقیقی وحقوقی وتزریق آن در شرکت های در شرف تاسیس ،تحقیق و توسعه و یا نوپای دارای رشد سریع وزیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابرپذیرش ریسک است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس را  با نماد " ذژرویش"  در سامانه پس از معاملات درج کرد تا فرابورس ایران شاهد پذیره‌نویسی  این صندوق شود.