۱۳۹۵/۰۹/۱۷

سمات عضو کمیته اجرایی شرکت های سپرده گذاری آسیا و اقیانوسیه شد

شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران با کسب اکثریت آرا برای نخستین بار به عضویت کمیته اجرایی شرکت های سپرده گذاری آسیا و اقیانوسیه در آمد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران با کسب اکثریت آرا برای نخستین بار به عضویت کمیته اجرایی شرکت های سپرده گذاری آسیا و اقیانوسیه در آمد.

در انتخابات کمیته اجرایی ACG که عصر چهارشنبه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد، شرکت سمات با کسب ۲۰ رای برای سه سال به عضویت هیات اجرایی برگزیده شد.

شرکت های سپرده گذاری تایوان و هند نیز دیگر اعضای کمیته اجرایی ACG خواهند بود.

در این مجمع، محمد حنیف جاکورا از پاکستان برای سه سال دیگر رییس شرکت های سپرده گذاری آسیا و اقیانوسیه باقی ماند.

بیستمین مجمع شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه با حضور نمایندگان 21 کشور هفته گذشته در تهران برگزار شد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوایل اذرماه نیز به عضویت مدیره اجرایی فدراسیون بورس های آسیا و اروپا (FEAS ) درآمده بود.