۱۳۹۵/۰۸/۲۹

پرداخت ۳۸۷میلیارد ریال سود به سهامداران در آخرین هفته آبان ماه

در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد ۳۹۶۵ نفربا استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

مديریت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از 387 میلیارد ریال سود به 618 سهامدار پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیریت امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری همچنین در هفته گذشته، فایل نهایی حق تقدم شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال را به امور ناشران این شرکت ارسال، تعداد 57 مورد اصلاح مشخصات و تعداد 19 وکالت نامه را تایید کرد.

بر اساس این گزارش، در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد 3965 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 28 آبان ماه، 199هزاربرگه اوراق بود.

معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.